Historiek

Oprichting

Onze club werd opgericht in 1975 en dit op een zonnige dag in september op het terras in het pas nieuwe openluchtzwembad “De Krokkebaas” in Buggenhout bos. De namen van de eerste stichters waren: Guido Van Damme (voorzitter) ; André Van Nimmen (secretaris) ; Louis Claes; Luc Jacobs ; Jean Van Assche ; Mark Van der Perre ; Luc Van den Broeck.

De eerste statuten werden opgemaakt en doorgestuurd naar de federatie voor erkenning op 07-02- 1976.

Het startaantal leden was klein, doch groeide snel, mede onder de impuls van de leerkrachten L.O. In 1987 telden we een maximum aantal van 160 leden, waarvan 50 leden met een competitievergunning! Ons huidig aantal leden schommelt steeds rond de 145. Zelfs bij de start gaven we door de overvloed aan interesse al elke dag van de week training en les in ons instructiebad.

Zwemprestaties

De zwemprestaties waren er met hoogten en met laagten, we onthouden wel de topjaren van 1985 tot 1987; dit was een eerder uitstekende lichting van zwemmers en zwemsters.
We mochten zelfs de Oost-Vlaamse Zwemkampioen op het schavotje plaatsen in onze club, namelijk CHRIS DE WOLF, en dit voor twee zwemdisciplines… vrije slag en schoolslag.
Verschillende zwemmers waren zo bedreven dat ze ook in de andere landstaal probeerden te vertalen, namelijk onze gemeente werd in het Frans ‘Bugenbois’ in Meise.

Zwemstages

Naar het inrichten van de zwemstages werd door vele zwemmers uitgekeken als een hoogtepunt van het zwemjaar. We hebben verschillende plaatsen bezocht, namelijk Brugge van 1991 tot 1993, Xhoris in 1994 en 1995 en Nieuwpoort in 1996. Het aantal deelnemers varieerde van 20 tot zelfs eenmaal 34. We trainden hier steevast elke dag tweemaal, later ook in combinatie met uitstappen en bezoeken. Onze zwemsters en zwemmers waren steeds moe, maar blij dat de samenhorigheid altijd maar beter werd. Wat in ieders geheugen zal gegrift blijven is… het brandalarm en de nachtelijke ontruiming van het gebouw in Brugge met alle zwemmers. Alsook een ‘noodstop’ van ons tante Conny tijdens onze eerste stage naar Brugge, ze kwam met haar auto en zwemmers wat later toe, gezien ze moest bekomen van deze gebeurtenis.

Wedstrijden

Voor het organiseren van wedstrijden was ZKB steeds van de partij, zelfs al bij de aanvang lieten we ons opnemen in de annalen van Buggenhout met de ‘Inter-scholen wedstrijden’ in het openluchtzwembad “De Krokkebaas”. In de voormiddag werden de scholen uitgenodigd en in de namiddag ging de officiële competitie door voor de vergunninghouders, de zon was ons meestal goed gezind om veel publiek te laten toestromen.
Wie herinnert zich hier niet ons bekende ‘stencilmachine’ en de stencils… soms leesbaar, soms niet leesbaar, soms moest alles in ijltempo terug worden overgetypt… We hebben veel grote clubs mogen ontvangen op onze uitnodigingen, ui Oost-Vlaanderen maar ook uit Brabant en Antwerpen.
Na de sluiting van dit prachtige domein “De Krokkebaas” is de club voor de competitieve wedstrijdorganisatie moeten uitwijken naar het overdekte 25 meter zwembad te Lebbeke.

Enkele van de door ons georganiseerde evenementen:

 • EHBO initiatie in het zaaltje van BOBO in 1987.
 • Reddend zwemmen (demonstratie en scholing) door Luc Van den Broeck (een eerste maal in 1989).
 • “Auto te Water” : onder leiding van Luc Van den Broeck hebben heel wat zwemmers aan deze demonstraties deelgenomen, zoals bv. in Hoogstraten, Tubize en Sint-Niklaas.
 • Het afleggen van de verschillende zwembrevetten werd voor de eerste maal gestart in 1987;
 • Verschillende zwemmers hebben ook hun diploma ‘redder’ behaald.
 • Vanaf 1988, met de ‘moeder zwemclub’ Conny Creyelman, ging onze eerste zwemmarathon van start met 12 uur non stop zwemmen over de drie banen van het zwembad. In 1995, ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan was er het 20 uren zwemmen ! De laatste zwemmarathon van 24 uur zwemmen werd georganiseerd in 1999 er werd een totale afstand van 1.700 km afgelegd en dankzij de sponsoring werd onze clubkas er beter van.
 • “Het Krokske” : nieuws uit de zwemsport, van onze eigen zwemprestaties en weetjes uit de club…
 • Clubreizen : vanaf 1986 werden deze jaarlijks ingericht en met veel enthousiaste deelnemers. Om maar enkele uitstappen op te noemen: Phantasialand, Bobbejaanland, Walibi, De Efteling… Gezien de fors gestegen kostprijs van deze reizen werden deze niet meer ingericht.
 • Onze jaarlijkse BBQ.
 • Jaarlijkse huldiging van de clubkampioenen: uitreiking van de medailles, waar ook een gezellig etentje aan verbonden was.
 • In ons 40-jarig hebben er meer dan 1800 kinderen leren zwemmen via onze club; sommigen zijn nu zelf trainer geworden en geven het lesgeven ook door.

Minder prettig

Zijn er de vorige jaren enkele minder prettige gebeurtenissen geweest? De definitieve sluiting van het openluchtzwembad “De Krokkebaas” ; verschillende sluitingen van het instructiezwembad waardoor we moesten uitwijken naar het zwembad van Lebbeke.

Bestuur

Sylva Bogaerts (voorzitster en trainster, meer dan 35j lid) ; Luc Van den Broeck (secretaris en trainer, meer dan 45j lid) ; Jonny Bogaerts (penningmeester, meer dan 40j lid) ; Eric Souffriau (bestuurslid, meer dan 30j lid) ; Noel Van Brempt (bestuurslid) ; Sonja Copmans (trainster) ; Klaartje Boodts (trainster) ; Felien Peytier (trainster); Jana Peytier (trainster) ; Beatrice Van den Broeck (trainster) ; Bart Hamels (trainer) ; Jochen Heyvaert (trainer, ledenadministratie) ; Chiel Vanlauwe (trainer) ; Murielle Bogaerts (ex-voorzitter, trainster, 39j lid) ; Ward Lievens (trainer) ; Niel Cami (trainer); Liana Maes (bestuur) ; Nore Saeys (trainer); Febe Cami (hulp-trainer); Marie van Malder (hulp-trainer); Wout Lievens (hulp-trainer)

Vorige niet te vergeten bestuursleden:
Armand De Raedt (27j lid geweest) ; Conny Creyelman (29j lid geweest) ; Andre Van Nimmen (22j lid geweest); Andy Vandermeersch

Dank aan alle trainers en trainsters, en andere vrijwilligers voor hun belangeloze inzet nu en in het verleden, ook in moeilijke momenten! 45 jaar is niet niks !